มกราคม 2021
หัวข้ออบรม อบรมครั้งที่ วันที่อบรม เวลา จำนวนที่นั่ง จำนวนที่สมัคร เนื้อหา วิทยากร
ORENTAION PHILLIP INVESTOR CENTER HATYAI แนะนำอาชีพตัวแทนอิสระกับบล.ฟิลลิป เส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน (ZOOM MEETING จาก IC HY ฟิลลิป สาขาหาดใหญ่)
07 มกราคม 2564 09:30 (0930) - 17:00 25 9 ZOOM MEETING บล.ฟิลลิป สาขาหาดใหญ่ อาคารเซาท์แลนด์รับเบอร์ ชั้น 4 คุณชญาภา รวิสกุลวงษ์
ORENTAION PHILLIP INVESTOR CENTER HATYAI แนะนำอาชีพตัวแทนอิสระกับบล.ฟิลลิป เส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน (ZOOM MEETING จาก IC HY ฟิลลิป สาขาหาดใหญ่)
08 มกราคม 2564 09:30 (0930) - 17:00 25 3 ZOOM MEETING บล.ฟิลลิป สาขาหาดใหญ่ อาคารเซาท์แลนด์รับเบอร์ ชั้น 4 คุณชญาภา รวิสกุลวงษ์
Investment Guidance 2021 "Next Normal"
20 มกราคม 2564 19:00 (1900) - 20:00 100 1 Zoom Webinar 1.คุณนธีร์ ใบเจริญ (Fund Analyst Manager) 2. คุณชัชพล ตันเจริญ (Fund Analyst Assistant)
เทรด TFEX อย่างมั่นใจ ด้วยการใช้กลยุทธ์ Money Management
23 มกราคม 2564 09:00 (0900) - 10:30 35 5 Webinar คุณชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, คุณณัฐพล ศรีเคลือบ และคุณชนาธิป ชิตประเสริฐ
Trading US Indices with Phillip Nova (ZOOM webinar)
50 26 มกราคม 2564 17:00 (1700) - 18:00 50 0 ZOOM webinar คุณเอกรัฐ ภูงามเชิง – Global Markets
Investing during global Uncertainty
27 มกราคม 2564 19:00 (1900) - 20:30 500 4 Webinar 1.คุณติยะชัย ชอง – กรรมการผู้จัดการ บลจ.ฟิลลิป 2.คุณพิกุล พิทยาอิสรกุล – ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล.ฟิลลิป 3.คุณอธิป กีรติพิชญ์ -นักลงทุนและผู้ก่อตั้งเพจ นิ้วโป้ง Fundamental VI
วางแผนการเงินเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน (ผ่านระบบ Webinar) ลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่แนบ
28 มกราคม 2564 19:00 (1900) - 20:30 100 4 webinar คุณปริญญา รสรื่น ผู้แนะนำการลงทุนและวางแผนการลงทุน และ คุณเอกภพ แขกรัมย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายงานดูแลลูกค้าองค์กร