PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
โครงการ TFEX x Phillip Prop-Trader Academy 2022

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
TFEX x Phillip Prop-Trader Academy 2022


Opportunity to be Phillip Prop Trader เพื่อเฟ้นหาและคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานตำแหน่ง Proprietary Trader ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยโครงการ TFEX x Phillip Prop Trader Academy 2022 จะเน้นให้ความรู้ในรูปแบบของการทำงานเป็น Prop Trader ทั้งด้าน
 • จิตวิทยา (Psychology) ของการเป็น Prop Trader
 • กลยุทธ์การเทรดแบบ Prop Trader
 • Mindset ของการเป็น Prop Trader ที่ดี
โดยมีระยะเวลาในอบรมและฝึกฝนตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565
 
จุดประสงค์โครงการ
 1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ ซื้อขายและเก็งกำไรในสินค้า TFEX โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้า SET50 Futures, Single Stock Futures และ Currency Futures
 2. สร้าง Active Trader ที่เชียวชาญในสินค้า TFEX
 3. ค้นหาและสร้าง Prop-Trader ที่มุ่งเน้นในการเทรดสินค้า TFEX เป็นหลัก
ลักษณะโครงการ
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม Open house ออนไลน์จากทางโครงการฯ :หลักสูตร เตรียมตัวสำหรับการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ (Speaker: คุณ เมธี พัฒนา, Head of Proprietary trading, บล.ฟิลลิป ประเทศไทย)
  • ทำความเข้าใจสินค้า SET50 Futures, SSF และ Currency Futures (TFEX)
  • เตรียมพร้อมสำหรับการเป็น Professional Trader
  • Trader ที่ดีมักจะมีลักษณะอย่างไร, Trader แบบไหนที่ Trading Firm มองหา
 • ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ก่อนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบเข้าร่วมโครงการฯ
 • การเข้าร่วมโครงการ TFEX x Phillip Prop-Trader Academy 2022 จะมีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อเข้ารับการฝึกฝนในโครงการฯ เป็นเวลา 1 เดือน สูงสุดจํานวน 12 คนเท่านั้น
 • ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 12 คน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 15,000 บาท
 • ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อร่วมโครงการฝึกฝน จะต้องใช้เงินจริงของตนเองในการซื้อขาย จำนวนเงิน 75,000 บาท
 • อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย จะเป็นอัตราพิเศษที่บริษัทฯ กำหนดให้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น
รายการ วันที่
รับสมัคร 23 พ.ค. – 15 มิ.ย.
กิจกรรม Open House ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Webinar โดย Traders มืออาชีพ 19 มิ.ย.
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ส่ง Link ทำข้อสอบออนไลน์ให้ผู้สมัคร ที่ผ่านการเข้าฟังกิจกรรม Open house 23 มิ.ย.
การทดสอบข้อเขียนคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์ (ทำข้อสอบผ่านออนไลน์ภายในเวลาที่กำหนด) โดยผู้เข้าสอบ ต้องผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น 25 มิ.ย.
เวลา 14.00 – 15.10 น.
ประกาศผลสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ (30 คน) ทาง www.poems.in.th 29 มิ.ย.
สอบสัมภาษณ์ที่ บล. ฟิลลิป สำนักงานใหญ่ ถ. สีลม 5 – 7 ก.ค.
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จำนวน 12 คน ทาง www.poems.in.th 12 ก.ค.
เซ็นสัญญา 19 ก.ค.
เริ่มโครงการฝึกฝนการเป็น Prop Trader มืออาชีพ ณ บล. ฟิลลิป สำนักงานใหญ่ ถ. สีลม 1 – 31 ส.ค.
 
โครงการนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานการเป็น Proprietary Trader เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ผู้ที่มี Performance สูงสุด 3 ท่าน จะได้รับคัดเลือกเข้าทำงานเป็น Proprietary Trader ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิปฯ ทันที
 • ผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิคการลงทุน และจิตวิทยาการเป็น Trader มืออาชีพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่มี Passion ในการเป็น Prop Trader หรือเป็น Professional Trader และมีพื้นฐานเกี่ยวกับการ Trading
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า (ทุกสาขาวิชา)
 • สามารถเข้าร่วมฝึกฝนในโครงการได้เต็มเวลา (8.30 – 17.30 น.) ตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • สามารถรับความเสี่ยงการลงทุนในระดับสูงได้
 • มี Attitude ที่ดี