สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : Investing during global Uncertainty
  วิทยากร : 1.คุณติยะชัย ชอง – กรรมการผู้จัดการ บลจ.ฟิลลิป 2.คุณพิกุล พิทยาอิสรกุล – ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล.ฟิลลิป 3.คุณอธิป กีรติพิชญ์ -นักลงทุนและผู้ก่อตั้งเพจ นิ้วโป้ง Fundamental VI
  เวลา : 19:00 - 20:30
  วันที่ : 27 มกราคม 2564
  สถานที่อบรม : Webinar
  ที่นั่งคงเหลือ : 496
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก