สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : Investment Guidance 2021 "Next Normal"
  วิทยากร : 1.คุณนธีร์ ใบเจริญ (Fund Analyst Manager) 2. คุณชัชพล ตันเจริญ (Fund Analyst Assistant)
  เวลา : 19:00 - 20:00
  วันที่ : 20 มกราคม 2564
  สถานที่อบรม : Zoom Webinar
  ที่นั่งคงเหลือ : 99
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก