สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : วางแผนการเงินเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน (ผ่านระบบ Webinar) ลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่แนบ
  วิทยากร : คุณปริญญา รสรื่น ผู้แนะนำการลงทุนและวางแผนการลงทุน และ คุณเอกภพ แขกรัมย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายงานดูแลลูกค้าองค์กร
  เวลา : 19:00 - 20:30
  วันที่ : 28 มกราคม 2564
  สถานที่อบรม : webinar
  ที่นั่งคงเหลือ : 96
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก