สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : เทรด TFEX อย่างมั่นใจ ด้วยการใช้กลยุทธ์ Money Management
  วิทยากร : คุณชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, คุณณัฐพล ศรีเคลือบ และคุณชนาธิป ชิตประเสริฐ
  เวลา : 09:00 - 10:30
  วันที่ : 23 มกราคม 2564
  สถานที่อบรม : Webinar
  ที่นั่งคงเหลือ : 30
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก